Jak na reklamu v oblasti zdraví a krásy 2 – léky

Druhý díl seriálu, ve kterém se podrobně věnujeme problematice reklamy na léky (léčivé přípravky) z pohledu rádia. Je možné vysílat reklamu na léky a jaká pravidla je nutné dodržovat?

Jak na reklamu na léky

Může rádio vysílat reklamu na léky (léčivé přípravky)? 

Ano, může, ale je to spojeno s celou řadou pravidel a omezení. Rádio jako hromadný sdělovací prostředek komunikuje s širokou veřejností. Může proto vysílat pouze reklamu na volně prodejné léky.

Předmětem rádiové reklamy tedy mohou být pouze registrované léky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. Výjimku tvoří pouze léky vázáné na lékařský předpis v rámci vakcinačních akcí schválených Ministerstvem zdravotnictví.

Zakázána (bez výjimek) je reklama na:

 • neregistrované léčivé přípravky,
 • na léčivé přípravky, jejichž registrace teprve probíhá,
 • přípravky, které jsou používány ve specifickém léčebném programu.

Všechny informace v reklamě musí odpovídat souhrnu údajů o přípravku (veřejný dokument, který je schvalován během registrace, zkráceně SPC – Summary of Product Characteristics). Reklama v rádiu je samozřejmě mnohem stručnější, ale všechny v ní použité informace musí být možné najít v souhrnu údajů o přípravku.

Reklamní spot musí

 • Být formulován tak, aby bylo zřejmé, že výrobek je lék, např. uvádět „lék k vnitřnímu nebo vnějšímu použití“.
 • Obsahovat název léku tak, jak je uveden v rozhodnutí o registraci. Pokud lék obsahuje jen jednu léčivou látku, musí reklama obsahovat i její obecný název.
 • Obsahovat informace nezbytné pro správné použití léku – jednoduché sdělení indikací spolu se sdělením formy a způsobu užívání přípravku, sdělení, že je před zahájením samoléčby nutná lékařská diagnóza, nebo sdělení, že léčba je úspěšná pouze při kontinuálním užívání (chronické onemocnění).
 • Podporovat racionální užívání léku objektivním představením a bez přehánění jeho vlastností.
 • Obsahovat zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace.

Reklamní spot nesmí

 • Vyvolávat dojem, že porada s lékařem, lékařský zákrok nebo léčba nejsou potřebné, zvláště nabídkou stanovení diagnózy nebo nabídkou léčby na dálku.
 • Naznačovat, že účinky podávání léku jsou zaručené, nejsou spojeny s nežádoucími účinky nebo jsou lepší či rovnocenné účinkům jiné léčby nebo jiného léku.
 • Naznačovat, že používáním léku se zlepší zdraví toho, kdo jej užívá. Léky totiž pomáhají předcházet či odstranit onemocnění či jeho příznaky, avšak nemohou obecně zaručit lepší zdravotní stav.
 • Naznačovat, že nepoužitím léku může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osob (využití motivu strachu).
 • Být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let.
 • Doporučovat léky s odvoláním na doporučení vědců, zdravotnických odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit spotřebu léků.
 • Naznačovat, že lék je potravinou nebo kosmetickým přípravkem nebo jiným spotřebním zbožím.
 • Směřovat k nadužívání léku, např. soutěží, jejichž odměňování je postaveno na množství zakoupených balení.
 • Naznačovat, že bezpečnost či účinnost léku je zaručena pouze tím, že je přírodního původu; látka obsažená v přípravku může být jakéhokoliv původu a záruky bezpečnosti a účinnosti jsou dány splněním požadavků v rámci registračního řízení.
 • Popisem nebo podrobným vylíčením konkrétního průběhu určitého případu vést k možnému chybnému stanovení vlastní diagnózy.
 • Poukazovat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem na možnost uzdravení. Lékům lze v reklamě přisuzovat pouze ty účinky, které jsou vědecky ověřeny a vyvolání klamné představy o možnostech uzdravení díky jeho používání nejsou dovoleny.

 

Pro rádiovou reklamu na léky je dohledovým orgánem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). V případě, že zjistí a prokáže, že určitá reklama (reklamní spot) porušuje zákonná pravidla, pak udělí pokutu, která se nejčastěji pohybuje v řádu desetitisíců až statisíců korun (v závislosti na vyhodnocení závažnosti porušení, rozmezí pokut je od 5 000 Kč do 2 500 000 Kč).

Přejít na jiné díly seriálu:  1. část  –  2. část  –  3. část  –  4. část

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR