Naše zásady

Ochrany osobních údajů

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo “jen” návštěvníkem stránek svěřujete nám své osobní údaje.

Seznamte se s tím, jak je chráníme, s našimi zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Provozovatelem webu www.radioprofesional.cz a správcem vůči Vašim osobním údajům je Vladimír Vančura, IČ: 63040875, se sídlem B. Němcové 340, 743 01 Bílovec.

Jako správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese podpora@radioprofesional.cz. Rádi vám na vaše otázky odpovíme. 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy, organizace webinářů, kurzů, školení

  • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČ, DIČ),
  • kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo),
  • adresní údaje (např. poštovní adresa),
  • fakturační údaje (např. číslo bankovního účtu),
  • údaje o míře a způsobu využívání služeb (např. historie objednaných služeb nebo produktů),
  • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě.

Osobní údaje identifikační, kontaktní, adresní a fakturační nezbytně potřebujeme k účelu plnění smlouvy.  

E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli vytvořit uživatelský účet a zaslat přístupy, umožnit obnovu hesla při zapomenutí, oznámit změnu obchodních podmínek apod. (tzv. nezbytné transakční e-maily). Pokud se registrujete na vysílání některého z našich webinářů, vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebujeme také k zajištění organizace daného webináře.

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání personalizovaných newsletterů (oprávněný zájem / souhlas)

Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašem pohlaví a údaje o vašem chování na webu (např. na co klikáte v e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráte), využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Nechceme vám posílat newslettery, které vás nezajímají. Proto sledujeme, jestli máte o naše e-maily zájem a pomocí toho, na co v e-mailech klikáte, se vám snažíme přizpůsobit obsah těchto e-mailů. 

Pokud jste naším zákazníkem, vnímáme náš oprávněný zájem posílat vám tyto newslettery na míru maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky. 

Pokud od nás získáváte vzdělávání zdarma (e-book, webinář nebo jeho záznam) nebo se registrujete k odběru novinek na blogu, budeme vám zasílat naše newslettery na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení.

Ve obou případech se můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu. Nebudeme se na vás zlobit. Je to vaše právo. 

Pro úplné odhlášení z veškeré e-mailové komunikace můžete odeslat e-mail na podpora@radioprofesional.cz. Na základě vaší žádosti provedeme odhlášení z úplně veškeré e-mailové komunikace s výjimkou nezbytných transakčních e-mailů.

Pokud si nepřejete dostávat ani nezbytné transakční e-maily, je to na základě žádosti možné, ale v takovém případě budeme muset zároveň úplně smazat váš účet.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter), a to po dobu maximálně 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Fotografie a video záznamy ze seminářů

Na některých našich živých akcích – školeních, seminářích, můžeme pořizovat fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Všichni táhneme za jeden provaz a o vaše údaje pečujeme jako o své vlastní.

Zejména pro používání marketingových nástrojů a aplikací naší společností poskytujeme vaše osobní data v minimální možné míře třetím stranám. Zároveň můžeme poskytovat vaše osobní data spolupracujícím subjektům, které pro nás zpracovávají účetnictví a poskytují nám daňové poradenství.

V žádném případě to  neznamená, že bychom vaše data někomu prodávali nebo je zneužívali. Můžete si pod tím můžete představit to, že vaše e-maily například nahrajeme do e-mailového nástroje MailPoet, abychom vám mohli odesílat newslettery se zajímavým obsahem, nebo že účetní zaúčtuje vystavenou fakturu.

Třetí strany, které zpracovávají vaše osobní údaje, jenž jim poskytujeme, jsou:

Dbáme na to, aby všechny služby třetích stran pracujících s vašimi osobními údaji dodržovaly zásady GDPR. Dbáme na to, aby tyto třetí strany byly prověřené a pokud možno globálně používané.

Za žádných okolností vaše data neposkytujeme třetím stranám neoprávněně a neprodáváme je dále.

Cookies

Tento web pro správné fungování, statistické a marketingové funkce využívá soubory cookies. Více informací o jejich zpracování a použití najdete na této stránce.

Předávání dat mimo evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zpracování osobních údajů na základě pověření správce

V případě, že jste součástí organizace a tato organizace u nás zakoupí produkt nebo službu a též nám poskytne vaše osobní údaje, abyste mohli mít vlastní přístup na náš web, vystupujeme v takovém případě jako zpracovatel osobních údajů a poskytnutí osobních údajů ze strany organizace bereme jako pověření k jejich zpracování. V případě, že není ohledně zpracování osobních údajů uzavřena samostatná dohoda, aplikují se na zpracování osobních údajů z naší strany tyto Zásady (zejména tento článek a přiměřeně všechna další ustanovení těchto Zásad).

Právním základem a účelem zpracování takto poskytnutých osobních údajů je čl. 6 písm. b) GDPR, tedy plnění smlouvy, čl. 6 písm. c) plnění povinností naší společností a čl. 6 písm. f) GDPR oprávněný zájem , jak je uvedeno výše. Zpracování osobních údajů z naší strany probíhá pouze na základě pokynů organizace jako správce a vždy v souladu s GDPR.

My se po dobu zpracování osobních údajů zavazujeme dodržovat technická a organizační opatření, která zajistí dostatečnou úroveň zabezpečení těchto osobních údajů.

Dále se zavazujeme, že na žádost organizace jako správce poskytneme informace a dokumenty k prokázání, že naše činnosti související se zpracováním osobních údajů jsou v souladu s GDPR.

Všichni naši lidé jsou zavázáni povinností mlčenlivosti, pokud jde o všechny poskytnuté údaje. Údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou používání výše uvedených nástrojů jako je MailPoet apod.

Naše společnost se zavazuje poskytovat organizaci jako správci součinnost při žádostech subjektů údajů, při kontrole ze strany dozorového úřadu a dalších činnostech v souladu s GDPR a též se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit porušení zabezpečení osobních údajů.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: podpora@radioprofesional.cz.

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich ochranu

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Toto právo můžete využít zdarma, a to až pro 2 dotazy ročně. Další dotazy budou zpoplatněny částkou 333 Kč za jeden dotaz. 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo vznést námitku 

Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně. 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenuti)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenuti). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Úřad pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na jeho adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailem: posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník nebo pokud jste od nás získali vzdělávání zdarma, na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) vám je posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1.1.2021.