Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

A

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

ABCDE klasifikace

Typologie, která populaci rozděluje do několika skupin podle kombinace sociálního postavení a ekonomické zdatnosti domácnosti, ve které člověk hospodaří. Členové domácnosti jsou klasifikováni do skupiny podle postavení hlavy domácnosti (přednosta domácnosti).

A
Top manažeři a profesionálové s nejvyšším vzděláním.
B
Střední management.
C1
Nemanuální pracovníci s vysokým vzděláním, kvalifikovaní pracovníci, vlastníci, firem.
C2
Kvalifikovaní dělníci, nemanuální pracovníci.
D
Kvalifikovaní a nekvalifikovaní manuální pracovníci a málo vzdělaní pracovníci v nemanuálních profesích nebo na manažerských postech.
E
Málo vzdělaní kvalifikovaní i nekvalifikovaní manuální pracovníci, malí podnikatelé v zemědělství a rybářství.

Ad Awareness

Povědomí o reklamě, znalost reklamy.

Udává, kolik procent cílové skupiny si vybavuje, pamatuje reklamu. Povědomí o reklamě může být buď spontánní, nebo podpořené.

Spontánní povědomí o reklamě: Jaké reklamy na žvýkačky jste slyšeli?

Podpořené povědomí o reklamě: Slyšeli jste reklamu na žvýkačky XY?

Advertiser

viz. zadavatel reklamy

Advertising

viz. Reklama

AF (RDS-AF)

AF (nebo RDS-AF) = Alternative Frequencies (RDS) = Alternativní frekvence je služba doplňkového systému vysílání RDS, která umožňuje automatické přelaďování přijímače mezi různými vysílacími frekvencemi jedné stanice (například při jízdě autem) tak, aby přijímal nejsilnější dostupný signál stanice (aby rádio zůstalo na stále stejné stanici co nejdéle).

Afinita

Afinita (nebo také TAI, Target Affinity Index, vhodnost) je index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče (rádia) pro cílovou skupinu, kampaň. Charakterizuje, jak konkrétní cílová skupina poslouchá dané rádio ve srovnání s obecnou populací (12-79 let).

Počítá se jako poslechovost rádia v konkrétní cílové skupině děleno poslechovostí v populaci. Tedy TRPs/GRPs v daném rádiu.

Čím vyšší afinita, tím je rádio vhodnější pro oslovení konkrétní cílové skupiny. Obvykle afinita vyšší než jedna znamená, že médium je vhodné pro použití v kampani (cílová skupina ho sleduje relativně více než populace). Pro některé cílové skupiny nemusí být možné dosáhnout afinity vyšší než jedna, přesto může mít díky širokému zásahu rozhlasová kampaň smysl.

AM vysílání

AM vysílání označuje rozhlasové vysílání v pásmu dlouhých, středních a krátkých vln. Dříve bylo velmi rozšířené, postupně se od něj upouští.

31.12.2021 ukončil vysílání svých stanic v tomto pásmu Český rozhlas.

AM vysílání provozuje aktuálně už jen stanice Český Impuls.

AMT

AMT = Auditorium Music Testing je hromadné testování hudebních ukázek pro nastavení hudebního schématu rádia.

Testuje se několik set audioklipů/ukázek trvajících 5s a respondenti je hodnotí na počítači.

Atribut značky

Atribut neboli vlastnosti značky. Značka může být tradiční, netradiční, mladá, konzervativní, moderní, dynamická, cenově efektivní, solidní, veselá, pro všechny, pro muže, pro ženy...

Je důležité rozlišovat mezi benefity a atributy značky.

ATS - Average Time Spent

Průměrná doba strávená poslechem konkrétního rádia. Ukazuje, kolik času trávili v průměru posluchači ze zvolené cílové skupiny poslechem dané stanice.

ATS relative

Průměrná doba strávená poslechem konkrétního rádia těmi posluchači, kteří dané rádio alespoň někdy poslouchali. Nezapočítává se tedy (narozdíl od ATS) ta část cílové skupiny, která dané rádio vůbec neposlouchá.

Auditorium Music Testing

Auditorium Music Testing (AMT) je hromadné testování hudebních ukázek pro nastavení hudebního schématu rádia.

Testuje se několik set audioklipů/ukázek trvajících 5s a respondenti je hodnotí na počítači.

Autohlídka

Autohlídka je označení ozvučeného vozidla rádia s profesionální obsluhou, které umožňuje rádiu poskytovat klientům doplňkové reklamní služby, např.:

  • průjezd vymezenou oblastí se hlasitým zvukovým vysíláním reklamy na ulici
  • ozvučení a moderování malých akcí typu street promotion
  • realizace soutěží v místě, sampling letáků hosteskami
  • živé vstupy "z ulice" do vysílání rádia

Autorská práva

Zákonná práva autora na ochranu svého autorství, právo s dílem nakládat a právo na odměnu za tvůrčí práci.

Mezi předměty autorských práv patří díla textová i zvuková, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora (u rádií např. reklamní spoty).

Autorská práva upravuje je takzvaný autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých).

Awareness

Povědomí o značce, produktu či výrobku nebo též znalost značky, produktu, výrobku. Obvykle se vyjadřuje procenty.

Příklad: Značku Volvo zná 84% populace, Volvo má tedy Awareness 84 %.