Velká mediální novela poškodí celý trh

Mediální trh apeluje na ministra kultury: před jakoukoliv změnou ve financování veřejnoprávních médií je nejprve nezbytná diskuze o definici veřejné služby.

Velká mediální novela změnou financování veřejnoprávních médií poškodí celý trh

Asociace reprezentující nejvýznamnější mediální domy, televizní a rádiové vysílatele, online a tiskové vydavatele, společně apelují na ministra kultury Martina Baxu, který nedávno představil tzv. velkou mediální novelu upravující financování veřejnoprávních médií, České televize a Českého rozhlasu.

Za zcela zásadní pochybení považují to, že plánované změny nebyly se zástupci médií nijak konzultovány a ani žádný z materiálů, které Ministerstvo kultury vložilo do legislativního procesu, se nevěnuje dopadům na mediální trh jako celek. Veřejnoprávní média totiž nefungují odděleně a stranou od komerčních subjektů, ale jsou součástí stejného ekosystému. Proto považují za nutné posuzovat dopady novely z hlediska všech subjektů, které jsou součástí mediálního sektoru a přispívají k zachování plurality médií v České republice.

Několik myšlenek, které na společné tiskové konferenci přednesli představitelé soukromých rádií:

  • Příjmy Českého rozhlasu jsou teď dvojnásobné než příjmy celého soukromého rádiového trhu.
  • Český rozhlas zasahuje 27 % posluchačů a soukromá rádia 73 %.
  • Stejného podílu jako ČRo dosahují soukromá rádia s 20 % zaměstnanců a 20 % nákladů.
  • Mediální trh se mění, mobily nejsou náhoda, protože mé děti si na nich ČT a ČRo nikdy nenaladily.
  • Stanice Českého rozhlasu skladbou svého vysílání a hudbou nabízejí koncesionářům za jejich peníze obsah, který se od soukromých stanic po většinu dne de facto neliší, a který soukromé stanice musí vytvářet za zlomek nákladů oproti ČRo.
  • Tato novela pouze posílí ekonomicky dominantní postavení Českého rozhlasu v přímém konkurenčním boji se soukromými provozovateli o ty samé posluchače, aniž by se jakkoliv zlepšila veřejná služba.

Obsahem tzv. velké mediální novely jsou mimo jiné zvýšení měsíčního rozhlasového (koncesionářského) poplatku ze 45 na 55 korun a rozšíření skupiny povinných poplatníků o vlastníky chytrých mobilů.

Soukromá rádia na společné akci zastupovali Jiří Hrabák jako předseda a Daniel Sedláček jako člen představenstva Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV).

Kompletní text společného stanoviska zde.

zdroje: APSV, AKTV