Rok života zadarmo na Rádiu Blaník

Cílem zábavné hry s lákavou finanční výhrou je podpora hudebního positioningu, délky poslechu a pozitivní image stanice.

Rok života zadarmo, velká hra o měsíční rentu, Rádio Blaník 2024

Konec ledna a první polovina února bude na Rádiu Blaník patřit velké hudební hře Rok života zadarmo. Hraje se o roční rentu ve výši dvanáctinásobku průměrné měsíční mzdy. Hra samotná je postavená na konceptu poslouchej a vyhraj. Posluchači, kteří ve vysílání uslyší kdykoli během dne po sobě dvě různé písničky od jednoho českého interpreta a zavolají jako první do studia, vyhrávají denní prémii (5 000 Kč). Zároveň budou zařazeni do velké hry o roční rentu ve výši 43 967 Kč měsíčně. Získá ji ten účastník velké hry, který jako první správně odpoví na soutěžní otázku, nebo jehož odpověď bude správnému výsledku nejblíž.

„Tato zábavná a interaktivní hra není pouze o finančních odměnách, ale také o posílení pouta mezi stanicí a posluchači. Cílem je nejen zvýšit délku poslechu Rádia Blaník, ale také přispět k pozitivnímu vnímání stanice jako média, které je tu pro své posluchače i v nelehkých finančních časech, kdy máme vysoké účty za energie, potraviny neustále zdražují a obecně se mnoha lidem snižuje jejich životní úroveň,“ vysvětluje Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.

Rok života zadarmo stanice podpořila kombinovanou off-air reklamní kampaní s využitím OOH, kino reklamy, reklamy v tisku a on-line reklamy.

O atraktivitě konceptu rok života zadarmo svědčí fakt, že se v rádiích objevuje opakovaně. V letech 2013 a 2023 hru s identickým námětem zařadilo do vysílání dlouhodobě nejposlouchanější slovenské rádio Expres. U nás proběhla na Country radiu a v letech 2011 a 2018 také na Rádiu Čas. Průběh, pravidla a výhry byly ovšem ve všech případech různé.

zdroj: Rádio Blaník, Radiohouse