Radioprojekt má třetího realizátora

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere se stala třetím realizátorem výzkumu poslechovosti rádií Radioprojekt. Doplnila tak agentury Median a Stem/Mark.

Trojice realizátorů průzkumu Radioprojekt

Nielsen Admosphere se už v současnosti podílí na výzkumu televizní sledovanosti, participuje také na výzkumech měření venkovní reklamy a monitoringu reklamních investic v médiích.

Nový realizátor je jednou z několika změn, kterým rádiový výzkum Radioprojekt v posledním období prošel. Upravila se také metodika výzkumu, nově jsou data z výzkumu počítána pro populaci ve věku 12-84 let (dříve 12-79 let). Výzkum se nadále uskutečňuje metodou CATI (dotazování prostřednictvím telefonů), nově se ale snížil podíl pevných telefonních linek na 5 % (dosud 10-20 %).

Zároveň se také upravily a zkrátily otázky týkající se sociodemografie a vybavenosti.  V dotazníku Radioprojektu se zkrátily seznamy činností a upravilo se dotazování poslechu v posledních sedmi dnech – poslech v daypartech zohledňuje čas předevčírem a před třemi dny.

Měření poslechovosti rádií probíhá na českém trhu od roku 1998. Nejprve v rámci MediaProjektu, který zároveň měřil i sledovanost televizí a čtenost tisku. MediaProjekt nejprve opustily televize (1997), které začaly měřit svou sledovanost elektronicky pomocí peoplemetrů. A roce 2006 se osamostatnilo také měření poslechovosti rádií jako Radioprojekt. 

Radioprojekt probíhá kontinuálně 50 týdnů v roce (s výjimkou posledních dvou týdnů kalendářního roku). Výsledky pak jsou zveřejňovány vždy v únoru, květnu, srpnu a listopadu.

zdroj: SKMO