Radiohouse spouští program podpory malých a středních firem

Nový program na podporu komunikace malých a středních podnikatelů a začínajících startupů, na které nejvíce dopadá současná ekonomická situace, má hodnotu 56 milionů Kč.

Program podpory malého a středního podnikání RH 300 PRO

Radiohouse poskytne a rozdělí mezi prvních 300 žadatelů mediální prostor na zastupovaných rádiích v celkové  hodnotě až 56 milionů Kč. Program podpory komunikace nazvaný RH 300 PRO je určen pro regionální í firmy.

Na základě aktuálních analýz a indikací z celého trhu jsme v Radiohouse přistoupili k aktivní pomoci pro zadavatele reklamy. Jsme si vědomi současné tíživé ekonomické situace, která dopadá zejména na malé a střední podnikatele napříč regiony a obory. Proto jsme vytvořili pro tyto podnikatele nový program RH 300 PRO, v rámci, něhož mezi 300 prvních žadatelů o podporu uvolníme mediální prostor na zastupovaných rádiích v hodnotě 56 milionů Kč,“ říká Štěpán Ryska, jednatel společnosti Radiohouse. 

Podnikatelé, kteří se do programu podpory přihlásí, budou vybráni a splní daná kritéria, budou moct čerpat současně s nejvýhodnějšími podmínkami i mediální prostor v podobě 3měsíční kampaně. Součástí podpory je i marketingové poradenství včetně workshopů v jednotlivých regionech. „O našem projektu s nadsázkou mluvíme jako o mediální „kotlíkové“ dotaci. Současně projekt RH 300 PRO poukazuje i na to, jak je důležité nepřestávat komunikovat s koncovými zákazníky i v těchto horšících se hospodářských podmínkách. Řada startupů a regionálních podnikatelů proto s naší pomocí může krizi ještě vytěžit jako příležitost pro rychlý růst po jejím skončení,“ dodává Ryska. 

Mediální zastupitelství Radiohouse obchodně zastupuje Hitrádia, Rádio Blaník, Rock rádio a Fajn rádio z vlastní mediální skupiny a řadu dalších stanic.

zdroj: RADIOHOUSE