Rádio Otava chce do Příbrami a Sušice

Regionální Rádio Otava – rádio prácheňského kraje se snaží rozšířit území, které pokrývá svým FM signálem, o města Příbram a Sušice s bezprostředním okolím.

Rádio Otava chce nově vysílat v Příbrami a Sušici

Na začátku února 2023 proběhlo licenční řízení na 2 nové FM vysílací frekvence

  • Příbram-město 97,3 FM (50 W) a 
  • Sušice 106,2 FM (50 W). 

Obě nechalo Rádio Otava v létě 2022 úspěšně zkoordinovat Českým telekomunikačním úřadem. V zaplněném vysílacím FM pásmu v ČR už v podstatě není místo pro nové vysílače, které by dokázaly pokrýt signálem větší území. Jedinou možností pro stanice, které chtějí rozšířit možnost příjmu, proto jsou lokální kmitočty s nízkým vysílacím výkonem (do 100 W). Ty ale umožňují příjem pouze v blízkém okolí vysílače, např. v menším městě. A touto cestou se vydalo i Rádio Otava. Do Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) vyhlášeného licenčního řízení o uvedené 2 lokální frekvence se navíc nepřihlásili žádní další zájemci. Je proto skoro jisté, že stanice licenci na nové kmitočty získá. 

V horizontu několika měsíců by tedy měli mít možnost poslouchat Rádio Otava také posluchači v Sušici a Příbrami. 

Rádio zahájilo své vysílání 1. července 2017 ještě jako Rádio Blatná. V roce 2021 se přejmenovalo v souvislosti se získáním dalších vysílacích kmitočtů. Stanice se profiluje jako multižánrová a snaží se oslovovat střední generaci 25-50let. Hraje hudbu od 60 let až po současnost s důrazem na českou a slovenskou produkci, do vysílání zařazuje i regionální interprety.

Rádio aktuální šíří svůj program z vysílačů 

  • Blatná 89,7 FM (100 W) 
  • Písek 92,2 FM (100 W) 
  • Horažďovice 92,2 FM (50 W) 
  • Strakonice 88,3 FM (50 W) 

Rádio Otava je nezávislá stanice, člen Asociace nezávislých rádií (ANROS), mediálně ji zastupuje a reklamu prodává JC media.

zdroj: Rádio Otava