Rádia a rozsah vysílání

Zákon, který řeší rozhlasové vysílání, rozděluje rádia v České Republice dle pokrytí území jejich signálem do třech základních skupin. V realitě je členění ale pestřejší.

Rozhlasové vysílání a jeho typy - celoplošné, regionální a místní

Rozhlasové vysílání zákon definuje jako poskytování pořadů a dalších částí vysílání uspořádaných do programu veřejnosti prostřednictvím sítí elektronických komunikací.

Rozlišuje 3 druhy:

Celoplošné rozhlasové vysílání

  • může přijímat alespoň 80 % obyvatel České republiky,
  • pro zachování názorové plurality zároveň jeden subjekt nesmí vlastnit více než jednu celoplošnou stanici (vysílající v pásmu FM) – toto omezení neplatí pro veřejnoprávní stanice (Český rozhlas).

Regionální rozhlasové vysílání

  • může přijímat více než 1% a méně než 80 % obyvatel.

Místní rozhlasové vysílání

  • může přijímat méně než 1 % obyvatel, a je určeno a vytvářeno pro místně vymezenou oblast.

Ve všech případech se počítá dle údajů posledního sčítání lidu.

Lokalizované vysílání

Celoplošné stanice mohou vysílat lokalizovaný (odpojovaný) program, např. regionální zprávy, předpověď počasí nebo dopravní informace, aby byly blíž svým posluchačům. A samozřejmě také chtějí vysílat lokalizovanou reklamu, aby byly atraktivní nejen pro velké inzerenty (celoplošné a nadnárodní), ale i pro firmy s regionálním působením. Obojí ze zákona mohou dělat, ale jen v rámci 15% vysílacího času. Celoplošně, bez zařazování programových prvků a reklamy s regionálně odlišným obsahem, musejí vysílat minimálně 85 % týdenního vysílacího času.

Programové sítě

Programovou sítí rozumíme společné sestavování programů nebo jejich podstatných částí nebo vzájemné přejímání programů nebo jejich podstatných částí nebo jejich současné šíření více provozovateli. V ČR vysílá několik programových sítí, například Hitrádio, Fajn rádio nebo Evropa 2. (Téměř celoplošná Evropa 2 vznikla postupně udělením řady regionálních licencí, resp. jejich odkoupením od původních provozovatelů).

Nadregionální stanice

Vývoj na českém rádiovém trhu přinesl i specifickou kategorii stanic, která už přímo nevyplývá ze zákona. Tzv. nadregionální stanice svým vysíláním pokrývají kvalitním signálem území více regionů (zpravidla krajů). Příkladem může být např. Rádio Čas, které vysílá pro celou Moravu a část Čech a zároveň (podobně jako celoplošné stanice) lokalizuje své vysílání pro jednotlivé regiony (Ostravsko, Slezsko, Valašsko, Olomoucko, Zlínsko, Brněnsko).

Mezi nadregionální stanice můžeme zařadit i specifické kategorie, jako

Metropolitní stanice – rádia, která pokrývají signálem nespojité území nejčastěji velkých měst (zpravidla krajských) a jejich bezprostředním okolí. Sem patří např. Rádio Prostor (dříve Rádio Zet), které vysílá pro Prahu, Brno, Ostravu, Olomouc, Plzeň, České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice, Jihlavu a Zlín.

Dopravní stanice – rádia, která pokrývají signálem dálnice a případní další významné silniční tahy. Zástupcem bylo (dnes již zaniklé) Rádio Dálnice.

zdroj: RRTV