Přichází zlom digitálního rádia v Česku?

Provozovatelé budou moci vlastnit více celoplošných digitálních stanic. Padlo tak omezení, jehož zrušením podmiňovala soukromá rádia svůj zájem o přechod k digitálnímu vysílání.

Mění se podmínky pro digitální rádiové licence

Poslanecká sněmovna odhlasovala v druhé polovině dubna 2023 drtivou většinou hlasů pozměňovací návrh k zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání. Zrušila tak původní omezení, kdy jeden provozovatel mohl mít maximálně 2 licence pro celoplošné digitální terestrické rozhlasové vysílání.

Obdobná regulace platí pro analogové rozhlasové vysílání, kde je dána malým počtem vysílacích frekvencí a tím omezeným počtem stanic. V digitálním DAB+ vysílání, kde bude prostor pro mnohem více celoplošně šířených programů, takováto omezení postrádají smysl. Zrušení limitu počtu celoplošných licencí bylo také jednou ze zásadních podmínek komerčních rádií pro jejich účast na digitálním vysílání.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) připravuje na letošní rok aukci kmitočtů pro DAB+ sítě (2 celoplošné a 27 regionálních). Počet stanic šířených jednou sítí výrazně závisí na nastavení datových toků a zpravidla je mezi 6-16 stanicemi. V případě, že by se omezení počtu licencí nepodařilo zrušit, hrozilo, že operátoři nových nebudou mít dostatek zájemců o šíření digitálního vysílání.

Úprava zákona o rozhlasovém a televizním vysílání prošla sněmovnou 21.4.2023 jako přílepek vládní novely zákona o elektronických komunikacích. Aby vstoupila v platnost, musí ji ale ještě schválit Senát a podepsat prezident.

zdroje: PSP ČR, ČTÚ