Poštovní známka k výročí vysílání rádia

Novou příležitostnou poštovní známku 100 let od zahájení rozhlasového vysílání uvádí do prodeje Česká pošta. Její nominální hodnota je 30 korun.

Poštovní známka ke 100. výročí zahájení vysílání rádia u nás

Poštovní známku 100 let od zahájení rozhlasového vysílání vydala 9. května 2023 Česká Pošta.

Týden před datem výročí si tak připomínáme zahájení pravidelného rádiového vysílání na našem území. Tehdejší Československá republika se stala po Velké Británii druhou zemí v Evropě, kde se začalo rádio využívat jako hromadný sdělovací prostředek. Pravidelné vysílání bylo zahájeno 18. května 1923 ve 20.15 ze studia umístěného do plátěného stanu v pražských Kbelích. Stála za ním společnost Radiojournal, jejímž hlavním zdrojem příjmů byly koncesionářské poplatky z vlastnictví rozhlasových přijímačů. Radiojournal, československé zpravodajství radiotelefonické, spol. s r. o. (úplný název), většinově vlastnila firma Radioslavia, která vyráběla rozhlasové přijímače. Licenci k vysílání získal Radiojournal od Ministerstva pošt a telegrafů.

Výtvarná podoba známky je dílem Pavla Sivka a Václav Fajt připravil rytinu obálky prvního dne vydání.

„Námětem nové ceniny jsou sluchátka a mikrofony z různých dob, jež naznačují jejich vývoj během historie rozhlasu. Ztvárnění motivu je úmyslně zjednodušené, aby mikrofon symbolicky zastupoval dobu vysílání, nikoli používanou techniku,“ říká vedoucí oddělení známkové tvorby Martin Holý.

Poštovní známka vyšla v nákladu 400 000 kusů a je možné si ji zakoupit u České pošty.

zdroj: Česká Pošta