Evropa 2 spustila vysílač Klatovy 107,5 FM

Hudební rádio Evropa 2 spustilo 1. září městský vysílač v západočeských Klatovech. Stanice tak využívá pro šíření signálu po téměř celé ČR už 37 FM vysílačů.

Evropa 2 vysílač Klatovy 107,5 FM

Pošumavské město Klatovy leží ve velmi členitém terénu. Na jihozápadě se tyčí Šumava a samotné město je začleněno do podhorské pahorkatiny. A protože kopcovitý charakter příliš nesvědčí příjmu vzdálenějších vysílačů, hledala Evropa 2 dokrývací kmitočet pro město a nejbližší okolí. Hledala úspěšně a v březnu 2023 získala souhlas RRTV (Rady pro rozhlasové a televizní vysílání).

Po technických přípravách proto na začátku září proto mohla spustit vysílání z městského (nízko výkonného) vysílače Klatovy – centrum, 107,5 FM, 100 W, který signálem pokryje samotné město a jeho nejbližší okolí.

“Naše motto zní Držíme Ti flek. V širším slova smyslu, až metaforicky, se dá říct, že držíme flek posluchačům všude, kde vysíláme a kde si nás naladí. Obyvatelé Klatov a okolí si tak nyní mohou vybrat, zda nás raději uslyší přes webové rádio nebo zda si nás pustí i v klasickém rádiovém éteru,“ říká k novému vysílači David Šmídt, ředitel Evropy 2.

Evropa 2 je součástí mediální skupiny Active Radio a její reklamu prodává Media Club.

zdroje: Evropa 2