Český rozhlas reaguje na prohlášení APSV

Český rozhlas považuje stanovisko komerčních rádií zastupovaných APSV k návrhu velké mediální novely za zbytečně vyhrocené a konfliktní.

Český rozhlas reaguje na stanovisko komerčních rádií sdružených v APSV k velká mediální novele

ČRo (Český rozhlas) se ohradil proti prohlášení Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV). Ta poukazuje na nejasné vymezení obsahu veřejné služby, chybějící koncept role veřejnoprávních médií a tomu odpovídající způsob financování. APSV proto považuje návrh na zvýšení rozhlasového poplatku na 55 Kč za neodůvodněný, a dokonce přímo ohrožující duální systém rozhlasového vysílání v ČR.

Český rozhlas se ve své reakci označuje za jeden z demokratických pilířů české společnosti, který nabízí veřejnosti ve svém celku objektivní a vyvážené informace, kulturu, zábavu i vzdělávání.

Navýšení rozhlasového poplatku považuje za nutnost kvůli rostoucí inflaci a potřebě udržení kvality a rozsahu veřejné služby. Tu považuje za jasně definovanou zákonem o ČRo a Kodexem ČRo a kontrolovanou výborem pro mediální záležitosti a následně i poslaneckou sněmovnou.

ČRo svou roli média veřejné služby obhajuje také nabídkou služeb, které komerční rádia nikdy veřejnosti poskytovat nebudou, např. síť zahraničních zpravodajů, válečné zpravodajství, celospolečenské výzkumy a analýzy, projekty zaměřené na boj s dezinformacemi, vzdělávací pořady, kulturní a sportovní přenosy, rozvoj specifických a jedinečných formátů, jako jsou dokumenty či rozhlasové hry apod.

ČRo je zastáncem rozvoje digitálního vysílání a tvrdí, že bez něj by stagnoval mediální trh. Odpírá APSV zbytečné a nepodložené útoky na svou roli jako média veřejné služby. Argumentuje, že posílení financování je nezbytné pro zachování jeho role v demokratické společnosti a aby se vyhnulo škrtům v programu a zaměstnanosti.

Celkově Český rozhlas zdůrazňuje svou transparentnost, důležitost médií veřejné služby a potřebu adekvátního financování pro udržení kvalitního vysílání, které přináší rozmanité informace a služby pro veřejnost. Podtrhuje také svůj význam pro rozvoj digitálního vysílání a tvrdí, že bez něj by stagnoval mediální trh. Své digitální stanice označuje jako nízkonákladové.

Kompletní text prohlášení Českého rozhlasu najdete zde.

zdroj: Český rozhlas