Blíží se konec autorských poplatků za rádio v prodejně

Poslanecká sněmovna schválila novelu autorského zákona, který mimo jiné ruší odvádění poplatků Ochrannému svazu autorskému OSA za hudbu znějící z rádia puštěného v menších provozovnách.

Novelu autorského zákona zřejmě zruší odvádění poplatků OSA za hudbu z rádia v menších provozovnách

Živnostníci zřejmě už brzy nebudou muset odvádět autorské poplatky za to, že ve svých provozovnách a prodejnách budou mít puštěné rádio jako zvukovou kulisu. V případě restaurací nebo obchodních domů ale tato povinnost zůstane zachována.

Změnu v pátek 14.10.2022 schválila poslanecká sněmovna v rámci novely autorského zákona, která jinak zejména upravuje postavení médií vůči internetovým gigantům. Médiím umožní vybírat od provozovatelů vyhledávačů, agregátorů zpráv či sociálních sítí licenční poplatky. Novela nyní jde k projednání do Senátu a následně ji ještě musí podepsat president.

Zrušení autorských poplatků pro živnostníky navržené pirátskými poslanci podpořil ministr kultury Martin Baxa (ODS), proti byli správci autorských práv.

Autorským poplatkům nemá podle přijaté úpravy předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka podléhat reprodukovaná hudba například v železářství nebo kadeřnictví, která by byla nahodilá, nevýdělečné povahy a nezávislá na přání příjemce. Podle Baxy by se to vztahovalo například na případy, kdy si provozovatel hudbu pustí pro svou potřebu ve vedlejší místnosti, než ve které bude obsluhovat zákazníky, i když by zvuk byl slyšet v obou místnostech.

Proti úpravě měly výhrady zástupci Ochranného svazu autorského (OSA) a Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI). Ředitelka české pobočky IFPI Petra Žikovská kupříkladu navrhovala stanovit tarif autorských poplatků pro malé provozovny. Předseda OSA Roman Strejček dodal, že sporná je na návrhu podmínka nevýdělečnosti.

Poslanci zároveň schválili rozšíření okruhu živých hudebních produkcí, které nebudou podléhat ohlašovací povinnosti vůči OSA. Kromě folklorních vystoupení se ohlašování nebude vztahovat na kapely, které hrají výhradně vlastní produkci nebo taková díla, na která se už autorská práva nevztahují.

zdroj: ČTK