Reklama v rádiu je populární a využívaná

Rok 2023 byl pro rádia rokem rekordního růstu příjmů. Celkové investice zákazníků do rádiové reklamy se meziročně zvýšily o 8%.

Čisté investice do rádiové reklamy rostou, v roce 2023 dosáhly hodnoty 1,76 miliardy Kč a meziročně vzrostly o 8,1%

Čisté investice do rádiové reklamy v posledním loňském čtvrtletí činily 563,8 mil. Kč a celkově za celý rok 2023 dosáhly hodnoty 1,76 miliardy Kč. Je to vůbec nejlepší výsledek za celou dobu, kdy provozovatelé rádií čisté investice monitorují (činí tak od roku 2013, v covidovém období let 2020 a 2021 ale výsledky nezveřejňovali). Oproti minulému roku se v roce 2023 investice navýšily o 8,1 %.

čisté investice do rádiové reklamy, vývoj investic v letech 2013-2023, meziroční růst investic do rádiové reklamy

Podle rozhlasových provozovatelů investice do rádiové reklamy ve všech čtvrtletích převyšovaly úroveň z roku 2022. Největší nárůst 10,1% přitom přinesl 2. kvartál 2023. Tradičně druhý a čtvrtý kvartál tvoří zhruba dvě třetiny celkových ročních čistých investic.

čisté investice do rádiové reklamy po čtvrtletích, vývoj investic a meziroční srovnání 2022 a 2023

V posledním čtvrtletí roku 2023 nejvíce rostly investice v segmentech maloobchod, auto-moto, farmacie, volný čas a zábava. Klesaly v oblasti hraček a cestování.

čisté investice do rádiové reklamy ve 4. čtvrtletí roku, vývoj investic v letech 2013-2023

Rádioví provozovatelé zatím vnímají vývoj v prvním čtvrtletí letošního roku jako srovnatelný s rokem 2023. S určitou opatrností predikují, že letošní rok bude z pohledu čistých investic podobný jako loňský.

Čisté investice jsou založeny na expertním odhadu členů Rozhlasové sekce SKMO, který vychází z údajů rozhodujících hráčů na reklamním rádiovém trhu, Media Clubu, Radiohouse a Českého rozhlasu. Vyjadřují objem v ceníkových cenách po odečtení slev a bártrů. Neodečítají se bonusy agentur, zastupitelství a obchodníků. Vycházejí z fakturovaných a nikoli odvysílaných objemů. Zveřejněny byly u příležitosti prezentace výsledků výzkumu poslechovosti rádií Radioprojekt odborné veřejnosti.

zdroj: SKMO