Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

P

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Penetrace

Penetrace popisuje rozšíření určitého produktu nebo média v populaci (trhu).

Příklad: Když penetrace rádia je 86%, znamená to, že 86% obyvatel ČR mají pravidelný přístup k rádiu (pravidelně rádio poslouchá).

Plamafon

Plamafon je v ČR asi nejznámější značka černých molitanových jehlanů na zeď, které se používají v rozhlasových studiích (vysílacích a nehrávacích) pro zlepšení akustiky místnosti.

Materiál zvuk částečně pohlcuje i rozptyluje.

Podcasting

Podcasting je šíření informací ve formě audio souborů (tzv. podcastů).

Funguje tak, že si uživatel z internetu pomocí programu nainstalovaného do mobilu, tabletu, NB, PC nebo jiného MP3 přehrávače stáhne audio obsah, který si potom přehrává kdykoliv a kdekoliv.

Podpořená znalost

Podpořená znalost značky (v cílové skupině) = Prompted Awareness. 

Zjišťuje se tak, že se ve výzkumu respondentů z cílové skupiny pokládají otázky typu: Znáte značku X?

Pokrytí rádia

Pokrytím rádia se rozumí území, na kterém je možné běžnými prostředky (normální radiopřijímač, autorádio) poslech stanice

Polarizace vysílání

Polarizace rádiového vysílání určuje směr kmitů vlnění z vysílačů a může být trojí:

  • horizontální - rádiová vlna kmitá v rovině (vlevo a vpravo)
  • vertikální - rádiová vlna kmitá nahoru a dolů
  • smíšená - rádiová vlna kmitá v obou směrech (nahoru a dolů, doleva i doprava)

Některá rádia v ČR vysílají s horizontální polarizací (zejména celoplošné stanice) - pro lepší příjem by anténa přijímače měla mít vodorovné prvky (prutová/drátová ležet v rovině). Jiná rádia (zejména regionální a lokální stanice) vysílají s vertikální polarizací - pro lepší příjem by anténa přijímače měla mít svislé prvky (prutová/drátová směřovat svisle nahoru nebo dolů).

Smíšenou polarizaci vysílání rádia používají v malé míře.

Positioning

Positioning - pozice značky na trhu, její odlišení od konkurence.

Složky positioningu:

  • Cílová skupina (Target Audience).
  • Oblast, ve které se značka pohybuje, hřiště na kterém hraje (Playfield, Frame of Reference).
  • Jak se značka odlišuje od ostatních (Point of Difference).
  • Důvody, proč značku koupit (Reasons To Buy).

Povědomí o značce

Povědomí o značce = Brand Awareness = znalost značky v cílové skupině.

Udává, kolik lidí z dané cílové skupiny značku zná. 

Přednosta domácnosti

Přednosta domácnostiHead of Household označuje tu osobu v domácnosti, která činí zásadní rozhodnutí o velkých investicích. Pokud nelze rozhodnout, která osoba v domácnosti to je, je to ten, kdo do domácnosti přináší nejvíce peněz?

Přednosta může být zároveň hospodyní (housewife).

Prime-time

Prime-time = hlavní vysílací čas = denní doba, která je pro rádio charakteristická nejvyšším počtem posluchačů v rámci celého dne.

U rádií je dlouhý prime-time, zpravidla jde o dobu od 6 do 19 hod.

Programové schéma

Programové schéma nebo vysílací schéma  = rozmístění rozhlasových bloků, pořadů, rubrik do určitých časových pásem v rámci jednotlivých dnů a týdne.

Prompted Awareness

Prompted Awareness = podpořená znalost značky (v cílové skupině).

Zjišťuje se tak, že se ve výzkumu respondentů z cílové skupiny pokládají otázky typu: Znáte značku X?

Průměrná čtvrthodina

viz. AQH