Modernizace dopravního vysílání RDS-TMC

Dopravní vysílání RDS-TMC od prosince lépe pokrývá silniční síť v ČR. Aktuální informace o uzavírkách a nehodách se do navigací dostanou rychleji a spolehlivěji.

Proběhla modernizace dopravního vysílání RDS-TMC pro moderní navigace

Dopravní vysílání RDS-TMC (Traffic Message Channel) slouží k dynamickému předávání informací do navigací moderních automobilů. Jeho prostřednictvím se k řidičům rychle dostávají aktuální informace o nehodách, uzavírkách a dalších dopravních omezeních, na které pak mají možnost reagovat např. změnou trasy.

RDS-TMC bylo 13. prosince 2022 v 11 hodin přesunuto ze stanice ČRo Vltava na ČRo Radiožurnál, který lépe pokrývá území ČR signálem. Služba zároveň běží na novém serveru s vylepšenou verzí softwaru.

„Nově zavedená adresace geografických segmentů sítě RDS-TMC bude snižovat latenci systému a zvyšovat jeho datovou prostupnost. Současně s nasazením nového RDS-TMC serveru jsme provedli i přestavbu RDS serverů Českého rozhlasu, které nově využívají dvojitého zabezpečení proti možným výpadkům,“ uvedl ředitel Techniky a správy Českého rozhlasu Karel Zýka.

Posluchačů samotných se změna přímo nedotkne. Přijímače v autech si data RDS-TMC vyhledávají samy automaticky bez ohledu na to, jakou stanici řidič poslouchá.

Vysílání dopravních informací RDS-TMC zabezpečuje Český rozhlas ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a se společností TamTam Research.

zdroj: Český Rozhlas