Hudební formát rádia

Když se řekne rádio, první, co nás napadne, je hudba. Je to nejpodstatnější složkou programu většiny rádií. Hudební formát určuje zaměření stanice na cílovou skupinu.

Hudební formát určuje zaměření stanice na cílovou skupinu

Rádiové vysílání tvoří mix tří ingrediencí:

  • Hudba
  • Mluvené slovo (lidský hlas)
  • Zvukové efekty

Formát rádia (také rozhlasový formát nebo programový formát) charakterizuje celkový obsah vysílání stanice. Je vytvářen tak, aby byl přitažlivý a oslovoval konkrétní cílovou skupinu posluchačů. Skupinu s jasně definovanou sociodemografickou charakteristikou.

A protože hudba tvoří nejpodstatnější složku vysílání (minimálně v Evropě), jsou její správný výběr a řazení nesmírně důležité. Vznikla proto také charakteristika rozhlasových stanic podle vysílané hudby – hudební formát.

Hudební formát rádia má 4 hlavní parametry: styl, časové období, úroveň aktivity a propracovanost.

Hudební styl

se vztahuje výhradně na typ přehrávané hudby, bez ohledu na to, jak je hudba „zabalena“ pro přehrávání. Patří sem Rock, Pop, Blues, Metal, HipHop, elektronická hudba, folk, country, blues, jazz, klasická hudba, atd. Členění hudebních stylů a podstylů může být i velmi podrobné, viz. zde.

Hudební časové období

odkazuje na čas vydání hudby.

  • Aktuální hudba byla vydaná v posledním roce.
  • Současná hudba pochází z posledních patnácti nebo dvaceti let.
  • Oldies byla vydaná mezi polovinou 50. a polovinou 70. let.
  • Nostalgie pochází z doby před polovinou 50. let.

Úroveň hudební aktivity

je měřítkem dynamického dopadu hudby, od jemného po hlasitý a tvrdý. Některé názvy hudebních stylů obsahují vestavěné popisy úrovně hudební aktivity jako hard rock, smooth jazz.

Hudební propracovanost

je odrazem toho, zda jsou hudební struktura a text hrané hudby jednoduché nebo složité. Ačkoli je obtížné tento faktor kvantifikovat, má často výrazný dopad na složení posluchačů stanice. Hudební propracovanost má přesah do oblasti mluveného slova moderátorů (způsoby, jakými o hudbu prezentují).

Hudební formát rozhlasové stanice není neměnný. Neustále se vyvíjí. Hudební dramaturgové nepřetržitě pracují a vylepšují formáty svých stanic. Reagují na vývoj na hudební scéně a trendy ovlivňující vkus posluchačů.

V pokračování přineseme přehled hlavních hudebních formátů.

Pokračovat na další díl >>

zdroj: Radio Station World