Diskuse o rozsahu veřejné služby začala

Pod záštitou ministerstva kultury se zástupci veřejného a soukromého sektoru snaží společně vymezit rozsah veřejné služby Českého rozhlasu.

Rozsah veřejné služby médií vymezí charta (ministerská vyhláška), duální systém vysílání v ČR

Na konci ledna začala fungovat pracovní skupina s cílem vytvořit rozhlasovou část tzv. charty pro veřejnoprávní média v Česku. Ta by měla vymezit rozsah veřejné služby Českého rozhlasu na 5 let a v podobě vyhlášky by měla provázet připravovanou velkou mediální novelu. To má zásadní význam pro financování ČRo, protože součástí novely je zvýšení (tzv. koncesionářských) poplatků a rozšíření okruhu jejich plátců.

Vládní plány vyvolaly silnou negativní reakci komerčních rádií, která se obávají přílišného zásahu do svého podnikání. Zejména z důvodu, že není jasné, na co může ČRo zvýšené příjmy použít. Ministerstvo proto přizvalo zástupce obou stran ke společným diskusím nad udržením rovnováhy duálního modelu vysílání u nás. S cílem najít shodu v definici veřejné služby a v tom, co už veřejnou službou není, co překračuje její rámec.

Složení pracovní skupiny

  • Jiří Hošna a Jan Menger (Český rozhlas) jako zástupci rádia veřejné služby
  • Daniel Sedláček (Media Bohemia) a Jiří Hrabák (Londa) jako zástupci Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV)
  • Libuše Šmuclerová (Česká unie vydavatelů)
  • Libor Matoušek (Asociace online vydavatelů)
  • Michal Feix (Sdružení pro internetový rozvoj)
  • Zdeněk Zajíček (Hospodářská komora ČR)
  • Hynek Stehlík (ministerstvo kultury)
  • Marína Urbániková (Masarykova univerzita, nominovaná ministerstvem kultury)

Jednání skupiny moderuje Michal Šašek, náměstek ministra kultury.

Předběžnou shodou všech hlavních hráčů na mediálním trhu (v podobě charty) se ministerstvo kultury snaží eliminovat riziko zablokování velké mediální novely v legislativním procesu za strany komerčního sektoru. Cíl resortu je totiž jasný. Schválení novely do konce tohoto roku a zvýšené poplatky už v roce 2025.

Další obdobná pracovní skupina souběžně řeší televizní problematiku.

zdroje: MK ČR, Český rozhas, APSV