Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

Ž

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Životní cyklus

Životní cyklus popisuje 4 základní fáze života produktu (ale také značky, služby, firmy, rádia) na trhu: uvedení, růst, zralost a úpadek.

V každé jednotlivé fázi by marketingová strategie měla být konkrétně přizpůsobena, aby co nejefektivněji chápala nové výzvy a příležitosti, a adekvátně na ně reagovala:

  • ve fází vedení na trh je potřebné vybudovat povědomí zákazníků o produktu a vytvořit pro něj trh. 
  • ve fázi růstu následuje snaha o vytvoření poptávky po značce a zvýšení podílu na trhu. 
  • ve fázi zralosti kdy zpomaluje růst prodejů a naopak roste konkurence, se stává cílem obrana podílu na trhu a maximalizace zisku.
  • ve fázi úpadku začnou prodeje upadat a firma se může rozhodnout mezi udržováním produktu, jeho postavením na vedlejší kolej nebo zrušením.

Živé vysílání

Živé vysílání = moderované rozhlasové vysílání, kdy je řeč moderátora (redaktorů, posluchačů volajících do studia) a pouštěná hudba v reálném čase přímo odbavována a vysílána.

Živé vysílání působí přirozeněji než vysílání ze záznamu, na druhé straně je více zatíženo chybami (přeřeknutí, výpadky techniky, chyby v manipulaci).

Živý vstup

Živý vstup = přímý hlasový vstup moderátora (redaktora, posluchače na telefonu apod.) do vysílání, který se odbavuje a přímo vysílá v reálném čase.