Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

V

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Vertikální polarizace

Vertikální polarizace rádiového vysílání znamená, že rádiová vlna kmitá nahoru a dolů. Pro lepší příjem takového vysílání by anténa přijímače měla mít svislé prvky (prutová/drátová anténa by měla směřovat svisle nahoru nebo dolů).

VKV (pásmo)

Velmi krátké vlny = VKV = VHF (z anglického Very High Frequency) je oblast elektromagnetického záření používaná pro terestrické rozhlasové vysílání. Zahrnuje frekvence 30-300 MHz, což odpovídá vlnovým délkám 1-10 m.

V pásmu VKV probíhá:

  • FM rozhlasové vysílání (87,5 - 108 MHz)
  • DAB+ digitální rozhlasové vysílání (174-230 MHz)

Vysílací licence

Tato licence opravňuje k provozování rozhlasového (televizního) vysílání. Uděluje ji RRTV v licenčním řízení na dobu určitou, a to nejdéle na 8 let (u rádií)  s možností jednoho prodloužení (opět o 8 let). Součástí licence jsou i podmínky, které musí rádio ve vysílání dodržovat (např. typ hudby, množství mluveného slova, charakter zpravodajství,...).

Vysílací okruh

Vysílací okruh u rádií, jejichž signál pokrývá rozsáhlejší území, označuje vysílání lokalizované pro určitou oblast. Stanice, která má více vysílacích okruhů, na nich může vysílat identický nebo odlišný program. 

Např. může souběžně na různých okruzích vysílat různé lokální informace (jako jsou místní zprávy, předpověď počasí, dopravní informace), lokální reklamy a nebo v určitých časech kompletně lokální vysílání.

Vysílací schéma

Vysílací schéma nebo programové schéma = rozmístění rozhlasových bloků, pořadů, rubrik do určitých časových pásem v rámci jednotlivých dnů a týdne.

Vysílací stanoviště

Vysílací stanoviště je místo, odkud rádio šíří svůj signál. Jde tedy o umístění rozhlasového vysílače a anténního systému (např. na samostatném stožáru, na střešním stožáru). 

Vysílač

Vysílač nebo přesněji Rádiový vysílač je elektronické zařízení, které pomocí antény vyzařuje elektromagnetický signál, který může být přijat rádiovým přijímačem.

Rozlišujeme

  • FM vysílače - používá se pro stereofonní rozhlasové vysílání v pásmu VKV (velmi krátké vlny)
  • AM vysílače - používaly se (omezeně se stále používají) pro monofonní vysílání rádií v pásmu dlouhých, středních a krátkých vln zejména na velké vzdálenosti (např. vysílání do zahraničí)

Vyzařovací diagram

Vyzařovací diagram = grafické zobrazení úrovní (síly) signálu z rozhlasového vysílače v různých směrech od vysílače.

Společně s dalšími parametry (zejména výkon a nadmořská výška vysílače, profil terénu) má vliv na to, zda v daném místě bude možné rádiový signál přijímat (poslouchat vysílání rádia).