Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

T

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Tag on

Tag onPřílepek ke spotu

Někdy se na konec rádiového spotu přidává pět až deset sekund, které komunikují nebo opakují, a tak i zvýrazňují akční nabídku, promo akci, novou příchuť, větší balení nebo třeba partnerství s charitativním projektem.

Účelem je obvykle spojit tematickou komunikaci značky s taktickou komunikací (někdy přímo hard sell).

Take out

Take out = Obsah, pointa, klíčové sdělení reklamního spotu. Informace, kterou si má cílová skupina vzít.

Příklad: Spot Antirezin: „Maminko, příště, až to budu natírat, tak vy už tady nebudete.“ Take out: Barvy Antirezin jsou tak kvalitní, že vydrží věčně.

Target Audience Profile

Target Audience Profile = profil cílové skupiny.

Zpravidla popis sociodemografických charakteristik: věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště, region, stát, socioekonomická klasifikace ABCDE atd. Vše, co popisuje cílovou skupinu, resp. poskytuje informace o složení cílové skupiny.

 

Target Group

Target Group = Target Audience = cílová skupina = definovaná skupina lidí, kterou se komunikační kampaní snažíme zasáhnout.

Target Rating Point

Target Rating Point = TRP

Kumulovaná sledovanost v konkrétní cílové skupině (v množném čísle TRPs nebo TRPy).

TRP je veličina, která se používá pro popis zásahu kampaně v konkrétní cílové skupině - ta je obvykle pro každou kampaň jiná. Vzniká jako součet sledovaností, tj. ratingů jednotlivých inzerátů v kampani, na konkrétní cílovou skupinu.

Tazatel

Tazatel = osoba, která ve výzkumu pokládá otázky (respondentovi).

Teaser

Teaser = forma reklamního sdělení, která má upoutat pozornost a hlavně vyvolat zvědavost. Obvykle po určitém období následuje inzerát či spot, který sdělení „teaseru“ vysvětluje a doplňuje.

Timing

Timing = načasování nebo časové rozložení (např. kampaně), popř. volba správného okamžiku (např. zahájení kampaně).

Top of Mind

Top of Mind = subjektivní dominantní pozice značky. Označuje první (značku) z dané kategorie produktů, která se dotazovanému člověku (zákazníkovi) vybaví. 

Příklad: Pro někoho je Top of Mind automobil Volvo v kategorii vozidel, nebo třeba Samsung v kategorii mobilních telefonů.

Traffic

Traffic je pracovník rádia, který je zodpovědný reklamní vysílání (nasazuje do vysílání reklamní spoty a další produkty).

TRP

TRP = Target Rating Point

Kumulovaná sledovanost v konkrétní cílové skupině (v množném čísle TRPs nebo TRPy).

TRP je veličina, která se používá pro popis zásahu kampaně v konkrétní cílové skupině - ta je obvykle pro každou kampaň jiná. Vzniká jako součet sledovaností, tj. ratingů jednotlivých inzerátů v kampani, na konkrétní cílovou skupinu.