Slovník odborných termínů a pojmů

pro Rádio profesionály

S

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Self promotion

Self promotion (nebo zkráceně Self promo) = sebe propagace je upoutávka na samotné rádio, jeho programové či jiné prvky, služby rádia nebo aktuální reklamní kampaň rádia.

Servisní informace

V rádiovém prostředí označení pro základní opakující se informace pro posluchače. Patří sem:

  • uvádění času
  • předpověď počasí
  • dopravní informace
  • kulturně-společenské tipy 

Share

Share = podíl na trhu

Skrytá reklama

Skrytá reklama = reklama, u níž je obtížné určit, zda se jedná o reklamu. Není totiž jako reklama označena.

Skrytá reklama je dle zákona o reklamě zakázána. Na rozdíl od product placementu, který je legální.

Speciální operace

Speciální operace na rádiu je souhrnné označení nestandardních forem rádiové reklamy. Patří sem např. komerční soutěže, komerční rozhovory, sponzoringy servisních informací nebo programových prvků, street-call promotion a další.

Speaker

Speaker = moderátor (z angl. speak = mluvit).

Moderátor slovně provází - moderuje pořady a relace, rubriky, vytváří textové podklady pro rozhlasová vysílání. Komentuje nebo vede diskuse během živého vysílání.

Spontaneous Awareness

Spontaneous (Brand) Awareness = spontánní znalost (značky) v cílové skupině.

Zjišťuje se tak, že se ve výzkumu například zeptáme: Jaké znáte značky zubních past? A respondent pak uvede značky, které si v dané kategorii spontánně vybaví.

Sponzoring

Sponzoring = Sponsorship = cílená komerční komunikace, která v myslích zákazníků spojuje značku či produkt s třetí stranou. Značka se tedy napojuje na asociace spojené se sponzorovanou událostí, člověkem, pořadem, objektem nebo médiem. Tyto asociace se pak – za úplatu – přenášejí na značku jako takovou.

Sponzoring se liší od reklamy tím, jak funguje. Zatímco reklama má ambice přimět příjemce sdělení k změně chování, k akci (call-to-action), sponzoring „jen“ spojuje značku s hodnotami sponzorovaného subjektu.

Spot

Spot = nejčastější forma rádiové reklamy.

Základní délka spotu je 20s nebo 30s, ale spoty mphopu mít i jinou délku zpravidla v rozmezí od 5s do 60s..

Stopáž

Stopáž označuje délku reklamního spotu v rádiu.

Minimální stopáž je zpravidla 5s, nejdelší spoty se pohybují zpravidla do 60s. Obvyklá stopáž je 20s nebo 30s.

Street-call promotion

Street-call promotion = SCP forma rádiové reklamy realizovaná "na ulici" (před provozovnou, u vstupu na akci, na akci samotné atd.) spojená s reportážním vstupem nebo vstupy do vysílání. Může být spojená s využitím rádiových (ozvučených) vozidel, hostesek, samplingem vzorků, ochutnávkami, soutěží atd.

Střih

Střih (reklamního spotu nebo zvukového prvku) je označení výrobní fáze, ve které dochází k vynechání některých zvuků a propojení všech dílčích zvukových prvků (stop) do výsledné podoby.