Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

Q

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Quick response

Quick response = rychlost odezvy = v mediální oblasti faktor rozlišující, jak rychle dokáže médium zareagovat na náhlou změnu (spuštění, přerušení, ukončení, změnu kampaně). 

Nejrychlejší odezvu má internet (sekundy až minuty), rádio pak hodiny, tisk dny až týdny, TV a billboard pak měsíce.