Prev Následující

Motivátory chování zákazníků

Uspokojování potřeb je hlavním motorem lidského chování. Tři odlišné pohledy na lidské potřeby pro nalezení účinného ovlivnění nákupního chování zvolené cílové skupiny zákazníků.

Kategorie:

Popis

Materiál obsahuje definici a příklady lidských potřeb jako hlavního motivátoru lidského chování a tedy i chování nákupního. Nabízí tři různé pohledy na problematiku: Maslowovu pyramidu potřeb, Max-Neefovu klasifikaci potřeb a potřeby z hlediska spotřeby. Hledáte-li motivátory rozhodování Vašich zákazníků, najdete je tady…