Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

M

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Masterspot

Masterspot je reklamní spot vysílaný samostatně jako jediný v reklamním bloku.

Mediaplan

Mediaplan (Mediaplán) = Mediální plán = plán mediálního nasazení reklamní kampaně.

Jde o časový rozvrh, v němž budou odvysílány rozhlasové spoty, často včetně kalkulace cen a případně dalších mediálních ukazatelů.

Médium

Médium v komunikaci = jakýkoli kanál umožňující přenos sdělení, spojující minimálně dvě strany.

Média = kanály, které přenášejí informace. V tradičním pojetí je to zejména rádio, televize, internet, tisk a outdoor.

Message

Message = zpráva, sdělení, poselství, které má být sděleno cílové skupině.

MHz

MHz = megahertz = 1 milion hertzů je jednotka frekvence např. rádiového signálu (frekvence rádia 93,7 FM je správně 93,7 MHz).

Mobilní studio

Mobilní studio je kompaktní rozhlasové studio umožňující rádiu živě vysílat "z ulice". Stanice ho využívají pro přímý kontakt s posluchači (např. na hodně navštěvovaných kulturních, společenských nebo sportovních akcích). 

Moderátor

Moderátor je průvodce posluchače živým rozhlasovým vysíláním, který zároveň řídí plynulý tok vysílání.

Připravuje scénáře a podklady pro vysílání, komentuje, uvádí, vede diskuse a dnes také zpravidla pouští hudbu a další programové prvky (i reklamu) z odbavovacího systému (počítače) rozhlasové stanice.

Monitoring

Monitoring = kompletní záznam rozhlasového vysílání stanice, který musí rádio ze zákona zachovávat min. 30 dnů od odvysílání. 

Z monitoringu mohou rádia doložit inzerentům záznam průběhu vysílání reklamní kampaně. Využívá se v případě  potřeby pro potvrzení toho, že spoty a další reklamní produkty byly skutečně odvysílány dle mediaplánu.

MP3

MP3 je kompresní formát kódování audia (zvuku), který při zachování poměrně vysoké kvality umožňuje zmenšit velikost hudebních souborů (v CD kvalitě) přibližně na desetinu.

Formát se běžně používá pro rádiovou reklamu.