Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

L

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Launch

Launchuvedení výrobku na trh.

Jedná se o komplexnější marketingovou aktivitu, jejímž cílem je prodat novou značku cílové skupině. Nejprve je tedy zapotřebí značku cílové skupině představit (tj. vybudovat povědomí o značce = awareness), vysvětlit její hodnoty, atributy, emocionální i funkční benefity, RTB a přivést cílovou skupinu k vyzkoušení (First try nového produktu).

Uvedení často doprovází tzv. launchovací kampaň.

Licence

Licence = oprávnění k rozhlasovému vysílání. 

Licenci uděluje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v licenčním řízení nejdéle na 8 let s možností prodloužení. Držitel licence musí vysílat v souladu s licenčními podmínkami, které jsou součástí udělené licence).

Licenci pro rozhlasové vysílání nepotřebuje Český rozhlas, který vysílá na základě zákona č. 484/1991 Sb.

Licenční podmínky

Licenční podmínky jsou součástí licence k rozhlasovému vysílání. 

Obsahují základní programovou specifikaci a další programové podmínky rádia, jako např. hudební formát, charakter a podíl mluveného slova ve vysílání (v %), množství a typ autorských pořadů, atd.

Nedodržování licenčních podmínek může vést až k odebrání licence.

Linear Broadcast

Lineární vysílání znamená klasické rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami, upoutávkami apod.).

Opakem je Non-linear Broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si vybíráte, co budete sledovat. To znamená například Podcasty, audiotéky (Apple Music, Spotify, Shazam, Deezer)

Line-up

Program rádiových stanic.

Logo

Logo = Symbol firmy nebo produktu sloužící pro jednoznačnou identifikaci.

Má grafickou ale take zvukovou podobu.

Loss leader

Loss leader je oblíbený produkt (nejčastěji v supermarketu), který je dočasně výrazně zlevněn tak, aby přilákal zákazníky, a tím podpořil prodeje i jiných produktů.