Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

K

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Klamavá reklama

Klamavá reklama vyvolává ve spotřebiteli mylnou představu o nějaké skutečnosti, která zvýhodní některého ze soutěžitelů (výrobců, dodavatelů…).

Jedná se o nezákonnou reklamní praktiku, kterou používají někteří obchodníci či firmy, aby zvýšili svůj prodej.

Příklady:

 • Tvrzení, že koupí výrobku přispějete na humanitární účely, ačkoliv tomu tak vůbec není.
 • Informace na obalu, že budete štíhlejší, krásnější či chytřejší, jenže zakoupený produkt neobsahuje nic takového, co by mělo vlastnosti, díky kterým by toho mohlo být docíleno.
 • Tvrzení, že se jedná o časově omezenou akci (například sezónní sleva, likvidace prodejny atd.), přestože prodejna se neruší a ani akce nekončí.
 • Lákání na kurz se školitelem, který má údajně odborné vzdělání v oboru, i když tomu tak absolutně není.

Naopak klamavou reklamou není obvyklé reklamní přehánění (nejlepší, miliony spokojených zákazníků apod.).

Klient

Klient = Zadavatel reklamy = Fyzická či právnická osoba, firma, která investuje do propagace vlastní značky nebo produktů.

Ten, kdo za reklamu ve finále skutečně platí (když pomineme skutečnost, že reklamu v konečném důsledku platí zákazníci v ceně kupovaného výrobku nebo služby).

Koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky jsou poplatky, které slouží k financování veřejnoprávních médií (v ČR Český rozhlas a Česká televize). Z veřejných zdrojů jsou tato média financována proto, aby se předešlo jejich politické či obchodní závislosti.

Platit pravidelně rozhlasové poplatky mají všichni držitelé rozhlasových přijímačů (dle zákona č. 348/2005 Sb.)

Kontextová reklama

V rádiu Kontextová reklama (většinou) označuje reklamní sdělení, které se zařazují do vysílání na základě programového obsahu.

Příklad: Po odvysílání dopravního servisu (aktuální informace z dopravy) bude zařazena reklama na značku vozidla.

KPI

KPI = Key Performance IndicatorKlíčový ukazatel výkonu

Každá organizace zpravidla používá vlastní ukazatele pro posouzení svých vlastních úspěchů. Podle vývoje KPIs mohou být ale hodnoceni nejen manažeři nebo jednotlivá oddělení, ale také dodavatelské firmy, tedy i rádia.

Příklady KPIs:

 • CPT - Cost per thousand
 • Nárůst povědomí o značce (% nebo absolutní) 
 • Nárůst preferencí značky (% nebo absolutní )
 • Prodeje (objem = volume) - znamená, kolik kusů jsme prodali.
 • Prodeje (finance = value) - znamená, kolik peněz jsme utržili.
 • Nárůst prodejů (% nebo absolutní)
 • Počty uzavřených smluv, hypoték, založených kont
 • Povědomí o značce
 • Procentní změny prodejů

Kupláž

Kupláž znamená souběžnou inzerci ve více rádiích jednoho rozhlasového domu najednou – v podobě společného inzertního produktu.

Kupláž zpravidla přináší lepší cenu, než při koupi samostatných kampaní na jednotlivých stanicích. Podmínkou ale zpravidla identický mediaplán vysílání na všech stanicích zahrnutých do kupláže.