Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

E

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Efektivní frekvence

Počet spotů/zásahů, při kterém jsou reklamy nejúčinnější.

Pro každou reklamní kampaň tato hodnota může být jiná, protože záleží nejen na parametrech rádia, ale také délce spotu, na typu propagovaného produktu, cílové skupině, situaci na trhu, znalosti značky, období, na předchozí mediální podpoře, na aktivitě konkurence a spoustě dalších parametrů. 

Při plánování je zároveň nutné respektovat minimální a maximální četnost vysílání reklamních spotů ve dni.

 

Etický Kodex Reklamy

Soubor pravidel, které vydala Rada pro reklamu. Podle nich by reklama měla být pravdivá, slušná a čestná. A měla by respektovat mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.

Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni navazuje etickými zásadami. Kodex je určen k etické samoregulaci všem subjektům působícím v oblasti reklamy, kterým stanoví základní pravidla profesionálního chování. 

Exkluzivita

Exkluzivita, neboli výhradnost.

V rádiích nejčastěji u sponzoringu, reklamních soutěží a speciálních reklamních operací, kde znamená, že u daného programu nebude jiný sponzor/inzerent ze stejného segmentu.