Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

D

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

DAB+

DAB+ (DAB = Digital Audio Broadcasting) je označení pro digitální rozhlasové vysílání šířené terestricky. Je to digitální nástupce analogového FM vysílání.

  • DAB má kódování MPEG-2,
  • DAB+ pak kódování AAC Plus.

Daily Reach

Denní zásah neboli denní poslechovost znamená zásah rádia za jeden den. Definuje průměrný počet posluchačů, kteří si danou stanici denně naladí. 

Liší se od Weekly Reach (týdenní zásah - poslechovost v posledních sedmi dnech), protože ne všichni posluchači poslouchají dané rádio každý den.

Daypart

Daypart neboli část dne.

Nejznámější část dne je prime-time, hlavní vysílací čas a off-time, což je doba mimo prime-time.

U rádií jsou časté dayparty: ranní show (6-9), dopolední vysílání (9-12), poledne (12-13), odpolední show (13-17), podvečer (17-19), večer (19-22), noc (22-06).

Daypart split

Rozdělení spotů, investic nebo GRPs do jednotlivých částí dne. Součet dává 100 %. Používá se při plánování kampaní.

Decay Effect

Odeznívání účinků reklamy po jejím skončení, zastavení, stažení z vysílání.

Délka spotu

Standardní délka reklamního spotu u rádií je 30s, běžně se vysílají spoty délky 5-60s, výjimečně i delší. 

Většina rádií účtuje cenu za odvysílání spotu v závislosti na jeho délce po 5s (pro spoty délky 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35,... pomocí tzv. cenového koeficientu. Některá rádia účtují cenu za vysílání podle přesné délky spotu (po sekundách). 

Demografie

V reklamě demografie popisuje strukturu populace nebo cílové skupiny.

Jedná se o data popisující rozložení populace pro účely mediálního výzkumu a definice cílových skupin (klasické demografické charakteristiky jsou věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště, příjem, atd.)

DVB-T

DVB-T a novější DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) neboli pozemní digitální vysílání je systém přenosu televizního (a doplňkově i rozhlasového) signálu, který postupně nahradil původní analogové TV vysílání. Programy jsou umísťovány do tzv. multiplexů, kdy jedním multiplexem lze vysílat více různých TV a rádiových programů.

Vysílání rádií v rámci DVB-T(2) umožňuje doplňkový poslech rozhlasových stanic na televizorech.

Dvojitý zásah

Dvojitý zásah = označení pro vysílání 2 spotů jednoho inzerenta (propagujících konkrétní produkt nebo službu) v rámci jednoho reklamního bloku s cílem dosáhnout silnějšího reklamního efektu (např. lepšího zapamatování)

Nejčastěji se v rámci daného reklamního bloku vysílá nejprve delší spot z dvojice, který po jiných reklamách následuje kratší spot. Ten posluchačům připomíná to, co slyšeli před chvílí.