Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

Č

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Časomíra

viz. Časové znamení.

Časové znamení

také Časomíra, uvádění času ve vysílání. U některých stanic ČRo má i speciální zvukovou podobu "odbíjející" přesně celou hodinu. U komerčních stanic je časové znamení vyslovováno moderátorem vysílání.

Časové znamení může být spojeno s komerčním sdělením (reklamou). 

Četnost vysílání

Četností vysílání reklamy se rozumí počet spotů vysílaných v jednom dni kampaně. 

Minimální četnost je cca 5 spotů denně. Maximální pak zpravidla ne více než 20 spotů denně (může se mírně lišit pro různá rádia).

Čistá délka spotu

Čistá délka spotu je skutečnou délkou spotu jako zvukového souboru (uvádí se zpravidla s přesností na desetiny sekundy). 

Rádia často pracují s délkou spotu, která je zaokrouhlením čisté délky spotu po 5s (tedy na délky 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s,...) a od této délky spotu odvíjejí cenu za vysílání spotu.

Pozor, způsob zaokrouhlování je u různých rádií také různý. Některé stanice zaokrouhlují matematicky, kde hranice je uprostřed 5s intervalu (22,3s se zaokrouhlí na 20s, resp. 22,8s na 25s). Jiné při překročení délky (jakémkoli nebo třeba o více než 1s) zaokrouhlují nahoru (čistou délku 21,2s pak už zaokrouhlí nahoru na 25s).

Čistý zásah

Čistý zásah = Net Reach = procento cílové skupiny zasáhnuté během kampaně alespoň jednou.

Příklad: Čistý zásah 79 % znamená, že 79 % dotyčné cílové skupiny slyšelo v rámci celé kampaně reklamní spot alespoň jednou.

ČRo

Český rozhlas, veřejnoprávní instituce provozující na základě zákona rozhlasové vysílání na území ČR (soukromá rádia vysílají na základě časově omezených licencí). Zřízen byl v roce 1992 zákonem o Českém rozhlasu, který stanovuje rámec jeho fungování, včetně plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a způsobu financování (koncesionářskými poplatky). Jako médium veřejné služby má zajišťovat všem občanům přístup k informacím, kultuře, vzdělání a zábavě. Působí jako nástupce předchozího státního Československého rozhlasu. Vysílá na 12 celoplošných a 14 regionálních stanicích, včetně zahraničního vysílání, které zabezpečuje na základě objednávky od státu.

ČTÚ

ČTÚ = Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad ČR pro výkon státní správy, který mj. reguluje trh a stanovuje podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací, kam spadá i provozování rozhlasového vysílání.

ČTÚ spravuje vysílací kmitočty a umožňuje jejich využívání.