Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

N

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Nadlinková komunikace

Nadlinková komunikace = Above the Line (ATL)

Forma marketingové komunikace využívající masmédia (rádio, televize, internet, tisk, outdoor).

Nekalá soutěž

Nekalou soutěž v reklamě a marketingu lze rozdělit do následujících kategorií:

Klamavá reklama

  • vyvolává ve spotřebiteli mylnou představu o nějaké skutečnosti, která zvýhodní některého ze soutěžitelů (výrobců, dodavatelů...)

Klamavé označení zboží a služeb

  • takové označení (nejen na výrobku, ale i na letácích, billboardech, v katalozích apod.), které vyvolává představu o zvláštních vlastnostech výrobku, např. o zemi původu (maďarská trikolóra na suchém salámu s názvem Pravý uherský salám, ale původem z ČR)

Vyvolání nebezpečí záměny

  • brání užití názvu či jména jiného výrobce na svých výrobcích (např. nápis developed by Kodak na fotofilmu od čínského výrobce)

Parazitování na pověsti

  • kde na rozdíl od klamavého označení zde nelze zmást spotřebitele, neboť byl klamavě označen výrobek naprosto odlišného určení (např. křeslo Apple)

Zlehčování

  • uvádění (nepravdivých) údajů nebo stanovisek, které mohou jiného soutěžitele poškodit

Srovnávací reklama

  • která výslovně nebo nepřímo srovnává vlastní zboží nebo služby a obdobné produkty jiných soutěžitelů - obecně je zakázána, ale při splnění určitých podmínek je od roku 2001 přípustná.

Ohrožování zdraví a životního prostředí

Stížnosti na nekalou soutěž v reklamě řeší Rada pro reklamu.

Net Reach

Net Reach = čistý zásah = procento cílové skupiny zasáhnuté během kampaně alespoň jednou.

Příklad: Net Reach 79 % znamená, že 79 % dotyčné cílové skupiny slyšelo v rámci celé reklamní kampaně spot alespoň jednou.

Non-linear Broadcast

Non-linear Broadcast = nelineární vysílání. Znamená opak klasického rozhlasové vysílání. Posluchači si sami vybírají z nabídky, co a kdy budou poslouchat. Patří sem například podcasty a různé audiotéky (Apple music, Deezer, Shazam, Spotify, YouTube music,...).