Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

C

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

CATI dotazování

CATI = Computer Assisted Telephone Interviewing
Metoda sběru dat. Telefonické dotazování za pomoci počítače. Tazatel odpovědi respondenta dotazuje při telefonickém rozhovoru a data ukládá přímo PC, zpravidla v call centru.

Výhodou této metody je rychlost a nižší cena nevýhodou pak nemožnost ukázat respondentovi vizuální informace (loga, reklamy, apod.).

Cílová skupina

Cílová skupina (angl.: Target Group, Target Audience) je definovaná skupina lidí, kterou se komunikační kampaní snažíme zasáhnout.

Claim

Slogan, jenž bývá připojen k logu či logotypu firmy.

Client Net

také Client Cost = Finální cena pro klienta - po odečtení slev, bonusů, agenturní provize atd.

Clutter

"Nasycenost" konkrétního prostředí reklamou. Je možné ji měřit podle skupiny rádií, pro jednotlivá rádia anebo kategorie produktů. 

Příklad: Je-li v českých rádiích příliš mnoho reklamy, říkáme, že je v rádiích vysoký clutter.

Co-branding

Propojení více značek v rámci jedné reklamní kampaně nebo spojení v rámci jednoho produktu nebo služby. Cílem takové spolupráce je spojit sílu obou značek, vybudovat synergii a zvýšit konečný efekt.

Příklad: Propojení značky počítačů Asus se značkou Alza v rádiové kampani e-shopu Alza.

Commercial

Rozhlasový nebo televizní reklamní spot.

Copywriter

Textař, který píše (skládá) texty reklamních spotů. Zpravidla je zodpovědný za obsahovou, stylistickou i emotivní stránku textu.

CPT – Cost per Thousand

Cena za tisíc oslovených posluchačů

Využívá se jako jedno z kritérií pro porovnávací nákladnosti reklamy na konkrétních rádiích.

Cross Effect

nezkráceně Media Channel Cross Effects. Účinek kampaně realizované v jednom médiu na výsledky kampaně v jiném médiu.

Příklad: Rádiová kampaň prodlužuje účinek TV kampaní nebo reklama v rádiu zvyšuje efekt on-line kampaní.

Cross Promotion

Vzájemná marketingová podpora dvou a více produktů (služeb).